Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planerade och pågående projekt

Här kan du läsa om planerade och pågående byggprojekt i Borlänge kommun.

Soltorgsgymnasiet

Soltorgsgymnasiet kommer byggas ut och byggas om med start under 2020.

Gylle skola byggs om

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga om Gylle skola.

Paradisskolan börjar byggas

Borlänge kommun har tecknat ett avtal med Hemsö Fastighets AB för att bygga nya Paradisskolan i stadsdelen Tjärna i Borlänge som planeras att stå klar läsåret 2021/2022.

Upprustning av Domnarvsvallen

En upprustning av Domnarsvallen pågår - ny läktare, nya entréer samt ny inhägnad runt området samt upprustning av försäljningsställen, toaletter och omklädningsrum.

Hagavägen

Arbetet med att bygga om Hagavägen till en trevligare stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående, påbörjades under våren. Etapp 1 är klar och etapp 2 är påbörjad.

Mats Knuts

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende, lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet samt centralkök planeras att byggas i området Mats Knuts.

Stationsområdet

Borlänge kommun och NCC har tecknat en avsiktsförklaring för stationsområdet i centrala Borlänge.

Galaxen kan bli Borlänges kulturhus

Nu är det klart att Borlänge kommun köper Galaxen med ambitionen att bygga Borlänges framtida kulturhus.

Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Byggnationen planeras under 2019/2020 och beräknas vara klar för inflyttning hösten 2021.

Borlänges nya ridcenter

Borlänge kommun planerar att bygga ett ridcenter söder om Romme travbana.

Sportfältets utveckling

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.

Paradisparken – en stadsdelspark

Paradisparken erbjuder en mängd olika aktiviteter, fina platser, natur, vatten och konst.

Planerade bostadsprojekt

Här kan du se vilka områden i Borlänge kommun där kommunala och privata aktörer planerar att bygga nya bostäder.

Kvarteret Balder -utveckling av centrum

Nya bostäder och verksamhetslokaler planeras i centrala Borlänge.

Läroverksvallen - nya bostäder

I centrala Borlänge, med omedelbar närhet till Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna, ligger området Läroverksvallen. På området planerar Tunabyggen och SHH bostad att bygga nya bostäder.

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i granskningsskede.

Aniara 5 och 7, Jakobsdalen - nya bostäder

I den helt nya stadsdelen Jakobsdalen planeras det för 74 nya bostadsrätter av Borlänge Byggproduktion AB, ett samarbete mellan Prefament AB och AB Stora Tunabyggen.

Kvarteret Jonas Skräddarbacken - nya bostäder

I Skräddarbacken och i direkt anslutning till Skräddarbacksskolan har det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen byggt 86 nya lägenheter i fyra hus.

Studievägen i Jakobsdalen - nya bostäder

I den nya stadsdelen Jakobsdalen och nära Nygårdskolan bygger det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen 94 nya lägenheter i två hus.

Brf Ivar, Hagalund - nya bostäder

Mitt i centrala Borlänge, på Hagalund, har HSB byggt 25 nya bostadsrätter i brf Ivar.

Jakobsdalen - Borlänges nya stadsdel

En helt ny stadsdel växer fram i västra Borlänge, nya Jakobsdalen. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder, skola och vårdboende planeras.

Vasaparken - nya bostäder

Vid Vasaparken nära Kupolen och handelsområdet Norra Backa planeras det för att bygga nya bostäder.

Vattenparken - nya bostäder

Omkring 100 bostäder planeras byggas i området Vattenparken - ett unikt läge med närhet till Borlänge centrum, Kupolen och handelsområdet Norra backa.

Uvbergsviken - nya bostäder

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 30-35 bostäder i varierad upplåtelseform.

Oberget - nya sjönära bostäder

Nya sjönära bostäder planeras vid Oberget, norr om Ornäs. Området är naturskönt och ligger intill Ösjön som är en del av Runn.

Wallintorget - nya bostäder

På Wallintorget i centrala Borlänge finns planer att bygga nya bostäder. En privat exploatör som fått mark anvisad för att bygga är Skoglunds Fastigheter AB.

Maximtorget

Maximparkeringen blir nytt bostadskvarter

Området Teatern - nya bostäder

80 bostadsrättslägenheter planeras byggas vid Maximtorget i centrala Borlänge.

Nygårdarna, BoKlok Eden - nya bostäder

I stadsdelen Nygårdarna - totalt 16 hus som säljs som bostadsrätter.

Brf Åkerskogen - nya bostäder

På Åkerskogen i stadsdelen Mjälga byggs 12 bostadsrättslägenheter

Färdiga projekt

Här kan du läsa om färdiga byggprojekt i Borlänge kommun.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Sidan senast uppdaterad