Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Byggnationen planeras under 2019 och beräknas vara klar 2020.

Fakta: Gylle

Vad ska byggas?
Förskola, äldreboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas. Samtidigt byggs ca 54 trygghetsboenden av entreprenören Svenska Vårdfastigheter AB i anslutning till nybyggnationerna i området.

En viktig del i projektet är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och samtidigt nyttja lokaler och funktioner tillsammans.

När beräknas projektet starta?
Byggnationen planeras  under 2019

När ska det vara klart?
Projektet beräknas bli klart under 2021/2022

Vad händer just nu?
Borlänge kommun har gjort en affärsuppgörelse med Svenska Vårdfastigheter AB som ska bygga trygghetsboende på 54 lägenheter. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu pågår projektering och planering av bygget. 

Läs mer om planprocessen nedan. 

Visionsbilder på Gylle

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder på byggnationen i Gylle tagits fram. 

Här finns en karta över var det ska byggas i Gylleområdet

Visionsbild Gylle

Observera att bilderna är en vision på hur byggnaden kan komma att se ut.

 

Ett steg närmare nya förskolor, äldreboenden och centralkök

Borlänge kommun förhandlar med Vectura Fastigheter AB och Svenska Vårdfastigheter AB om omsorgsboende, förskola och centralkök vid Mats Knuts samt omsorgsboende och förskola i Gylle.

Snart start för en av de största byggnationerna i Borlänge

Nu ska detaljerna kring utformningen tas fram för den nya förskolan, äldreboendet, verksamhetslokalerna och trygghetsbostäderna som ska byggas i Gylle.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad