Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Byggnationen planeras under 2019/2020 och beräknas vara klar för inflyttning hösten 2021.

Fakta: Gylle

Vad ska byggas?
Särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst. Samtidigt byggs ca 47 trygghetsboenden av entreprenören Magnolia Bostad AB i anslutning till nybyggnationerna i området.
Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning.
De trygghetsbostäder som byggs kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

När beräknas projektet starta?
Byggnationen planeras starta under 2020.

När ska det vara klart?
Inflyttning beräknas till hösten 2021.

Vad händer just nu?
Borlänge kommun har tecknat hyresavtal med Magnolia Bostad AB.
(Magnolia Bostad AB förvärvade 2017 företaget Svenska Vårdfastigheter som tidigare varit partner i projektet.)

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu pågår projektering och planering av bygget. 

Läs mer om planprocessen nedan. 

Visionsbilder på Gylle

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder på byggnationen i Gylle tagits fram. 

Här finns en karta över var det ska byggas i Gylleområdet

Visionsbild Gylle

Observera att bilderna är en vision på hur byggnaden kan komma att se ut.

Snart start för en av de största byggnationerna i Borlänge

Nu ska detaljerna kring utformningen tas fram för den nya förskolan, äldreboendet, verksamhetslokalerna och trygghetsbostäderna som ska byggas i Gylle.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad