Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kvarteret Balder -utveckling av centrum

Nya bostäder och verksamhetslokaler planeras i centrala Borlänge.

 

Ett förslag till detaljplan för Balder 9 m.fl. inom centrum i Borlänge har upprättats i September 2019. Här vill man bygga nya bostäder och verksamhetslokaler. Förslaget innefattar bland annat ett nytt högt hus upp till 45 meter, motsvarande 14 våningar. 
Läs mer här: detaljplan Kvarteret Balder

Öppet hus
Datum: 4 november 
Tid: 16:30-18:30 
Plats: Biblioteket, Sveatorget

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 21 oktober – 25 november 2019 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) samt på biblioteket vid Sveatorget.  Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 25 november 2019. Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

alternativt mejlas till e-post: planmark@borlange.se.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Sidan senast uppdaterad