Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Galaxen kan bli Borlänges kulturhus

Nu är det klart att Borlänge kommun köper Galaxen med ambitionen att bygga Borlänges framtida kulturhus.

Nästa steg är att påbörja en process för detaljerad planering fram till byggstart. Det innebär att kulturhusets innehåll och identitet ska definieras. I det fortsatta arbetet ska dialog och planering göras tillsammans med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. Tanken är att kulturhusets lokaler kan samutnyttjas av flera olika aktörer i samhället.

Den detaljerade planeringen kommer att pågå under 2019/2020.

Dialog sker i samarbete med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. I kulturhuset kan lokaler samutnyttjas med flera olika aktörer i samhället.

Nuvarande hyresgäster i Galaxen är bland andra Quality Hotel Galaxen och 2047 Science Center (f d Framtidsmuséet). De påverkas inte av ägarbytet, då befintliga hyresavtal fortsätter gälla.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad