Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gylle skola ska byggas om

Gylle skola är cirka 50 år gammal och i stort behov av underhåll. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver Gylle skola byggas om.

Den utredning som är gjord visar att mycket behöver göras om för att anpassa Gylle skola till verksamhetens behov och till ett större elevantal i framtiden. Nuvarande skolbyggnader kommer därför att genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att skapa behovsanpassade och fräscha lokaler.

Inför byggnationen ska en noggrann planering göras tillsammans med den upphandlade byggentreprenören Skanska. Skolans verksamheter blir också involverade i den planeringen. Planeringsarbetet sätter igång inom kort. Byggnationen kan starta tidigast under 2019, och planen är att den ska utföras i etapper. Kommunens och byggentreprenörens ambition är att den första färdigställda etappen ska vara klar för inflyttning under 2023.

Den här sidan kommer löpande att uppdateras med information om vad som händer kring Gylle skola.

Fakta: Gylle skola

Vad ska byggas?
Nuvarande skolbyggnader kommer därför att genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att skapa behovsanpassade och fräscha lokaler.

När beräknas projektet starta?
Byggnationen kan starta tidigast under 2019, och planen är att den ska utföras i etapper. 

När ska det vara klart?
Kommunens och byggentreprenörens ambition är att den första färdigställda etappen ska vara klar för inflyttning under 2023.

Vad händer just nu?
En noggrann planering görs tillsammans med den upphandlade byggentreprenören Skanska. Skolans verksamheter är också involverade i den planeringen. 

Läs mer om planprocessen nedan. 

Bakgrund till beslut

Alla beslut om ny- och ombyggnationer tas utifrån kommunens lokalförsörjningsplan för skola och förskola. Planen beskriver nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna, utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2017 togs ett politiskt beslut om att starta en utredning inför en kommande renovering/ombyggnation av Gylle skola.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad