Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Jakobsdalen - Borlänges nya stadsdel

En helt ny stadsdel växer fram i västra Borlänge, nya Jakobsdalen. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder, skola och vårdboende planeras.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

Här kommer en ny dynamisk stadsdel med bostäder i varierad upplåtelseform att växa fram. Vi har  lagt mycket fokus på kopplingen till intilliggande områden och vikten av gång- och cykelstråk som binder samman staden. Ambitionen är att koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur området ska byggas.

Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. Flera aktörer kommer att bygga och utifrån planprogrammet planerar man för ca 1200 bostäder. Höjden kan variera från en våning till fem våningar inom varje kvarter. Bilar får finnas på gatorna på människors villkor, men parkeras i områdets utkanter. Arbetet är en del av Citylab Actions program för hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen drivs som ett kommunalt utvecklingsbolag av Borlänge kommun förvaltning AB.

På Jakobsdalens egen webbplats kan du läsa mer om arbetet med den nya stadsdelen.

Jakobsdalen.se

Planprogram för Jakobsgårdarna
Sommaren 2017 godkände kommunstyrelsen i Borlänge planprogrammet.
Nedan kan du ta del av planprogrammet för Jakobsgårdarna.

En ny stadsdel växer fram i västra Borlänge

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som planeras i västra Borlänge.

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad