Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Läroverksvallen - nya bostäder

I centrala Borlänge, med omedelbar närhet till Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna, ligger området Läroverksvallen. På området planerar Tunabyggen och SHH bostad att bygga nya bostäder.

Området är idag en gräsbevuxen yta belägen intill Hagagymnasiet, ca 700 m från resecentrum. AB Tunabyggen och SHH Bostad har vunnit en markanvisningstävling för området. De båda aktörerna ska på området skapa en variation av upplåtelseform, lägenhetsstorlekar och våningsantal som på ett bra sätt ska samspela med omgivningen.

AB Tunabyggen vill på området bygga flerfamiljshus med en till fem våningar. SHH Bostad vill bygga tvåvåningshus i trä på sin del av området och skapa en länk mellan villabebyggelsen söder och norr om Röda vägen med en gemensam gård och parkering. 

Illustrationskarta ny bebyggelseVisionsbild SHH bostad

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Sidan senast uppdaterad