Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nygårdskolan byggs ut

Nygårdskolan ska bygga ut med nya lokaler och nytt kök för att kunna göra plats för fler förskolebarn och elever.

Byggnationen kommer att pågå från hösten 2018 till sommaren/hösten 2019. Under tiden pågår skolans verksamhet som vanligt i de befintliga lokalerna.

Fakta: Nygårdskolan byggs ut

Vad ska byggas?
Nygårdskolan byggs ut för att kunna ge plats för fler förskolebarn och elever i skolan. För att klara av det ökade antalet barn/elever behöver därför ett helt nytt kök också tillskapas med en tillhörande länk. Det befintliga köket byggs om till en serveringsdel. De nya lokalerna kommer att byggas på två plan och ge plats åt förskolan på plan 1 och skolan på plan 2.

När beräknas projektet starta?
Byggstart hösten 2018

När planeras bygget bli färdigt?
Sommaren 2019

Status på projektet?
Byggprocessen är i slutskedet  och den byggentreprenören som är upphandlad och som bygger är Dala Byggsamverkan AB.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad