Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Oberget - nya sjönära bostäder

Nya sjönära bostäder planeras vid Oberget, norr om Ornäs. Området är naturskönt och ligger intill Ösjön som är en del av Runn.

Borlänge kommun arbetar fram ett planprogram där frågor kring det nya bostadsområdet ska utredas. Det handlar till exempel om hur många och vilka typer av bostäder som ska byggas. Men det handlar också om hur natur- och kulturvärden i området ska tas tillvara på bästa sätt.

I dag består Oberget främst av skogsmark. De södra delarna av området ingår i riksintresset för kulturmiljö och ligger nära Ornässtugan.

Fler bostäder i sjönära lägen planeras att byggas vid Storsten och Uvbergsviken, där detaljplanearbete pågår.  

Fakta: Nya bostäder Oberget

Vad ska byggas?
I Oberget planerar man att bygga 500-1000 bostäder i olika upplåtelseformer.

När beräknas projektet starta?
Under 2022

Status på projektet?
Arbete med planprogram pågår

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Uvbergsviken - nya bostäder

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 30-35 bostäder i varierad upplåtelseform.

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i granskningsskede.

Sidan senast uppdaterad