Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i samrådsskedet.

Ornäs hamn är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Här planeras det bland annat för ett nytt bostadsområde på ca 90 -100 bostäder och att den befintliga småbåtshamnen, iläggningsplatsen och naturområdena säkerställs. En gång- och cykelväg mellan Torsångsvägen och småbåtshamnen möjliggörs. 

Det unika läget med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet gör området ytterst attraktivt.

Just nu:

Iläggningsplatsen avstängd v.46-47.
Kommunen planerar att rusta upp iläggningsplatsen. För att kunna göra detta behöver vi göra två arkeologiska undersökningar inom området. Den första undersökningen planeras till v. 46-47. Iläggningsplatsen kommer under denna tid att vara avstängd.

Fakta:

Vad ska byggas?
cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

 

Status
Detaljplanearbete pågår – granskningssked

Markanvisningstävling Ornäs hamn

Borlänge kommun bjuder in till markanvisningstävling för utformning och uppförande av nya bostäder och utveckling av miljön vid Ornäs hamn. Tävlingsområdet har ett attraktivt och efterfrågat läge mitt i FalunBorlänge-regionen, med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet.

Oberget - nya sjönära bostäder

Vid Ornäs hamn pågår dessutom ett planarbete för en större etablering av bostäder vid Oberget, strax nordöst om Ornäs.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Sidan senast uppdaterad