Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i granskningsskede.

Ornäs hamn är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Här planeras det bland annat för ett nytt bostadsområde på ca 90 -100 bostäder och att den befintliga småbåtshamnen, iläggningsplatsen och naturområdena säkerställs. En gång- och cykelväg mellan Torsångsvägen och småbåtshamnen möjliggörs. 

Det unika läget med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet gör området ytterst attraktivt.

Fakta:

Vad ska byggas?
cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

 

Status
Detaljplanearbete pågår – granskningsskede

Oberget - nya sjönära bostäder

Vid Ornäs hamn pågår dessutom ett planarbete för en större etablering av bostäder vid Oberget, strax nordöst om Ornäs.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Sidan senast uppdaterad