Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Paradisskolan börjar byggas

Borlänge kommun har tecknat ett avtal med Hemsö Fastighets AB för att bygga nya Paradisskolan i stadsdelen Tjärna i Borlänge som planeras att stå klar läsåret 2021/2022.

Paradisskolan kommer att omfattas av cirka 7 200 kvm skollokaler, varav en förskola med åtta avdelningar och en grundskola för barn i förskoleklass till och med årskurs fem. Utöver skolan planeras även för en idrottshall på ca 2 000 kvadratmeter.

Ambitionen finns att skapa möjligheter att använda lokalerna för andra verksamheter även utanför skolans tid.

Borlänge kommun och Hemsö Fastighets AB har undertecknat överlåtelseavtal för marken och upprättat villkor för ett kommande hyresavtal. Kommunen tecknar ett 20-årigt hyresavtal för att hyra lokalerna av Hemsö Fastighets AB när byggnationen är klar. Upphandling av skolan kommer ske gemensamt genom lagen om offentlig upphandling.

Projekteringen och upphandlingen för bygget av Paradisskolan och idrottshallen kommer att ske i nära samarbete mellan kommunen och Hemsö Fastighets AB.

Fakta: Paradisskolan

Vad ska byggas?
En förskola med åtta avdelningar och en grundskola riktat mot låg- och mellanstadium.

Även en idrotthall ska byggas.

Paradisskolan kommer ha plats för cirka 500 förskolebarn och elever.

Status på projektet?
Planering/projektering pågår. Förfrågningsunderlag arbetas fram.

Beräknas starta?
Första spadtag 13 januari 2020.

Beräknas stå klart?
2021 och öppnas för läsåret 2021/2022

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Avtal klart för ny skola och idrottshall

Borlänge kommun har tecknat ett avtal med Hemsö Fastighets AB för att bygga nya Paradisskolan i stadsdelen Tjärna i Borlänge.

Sidan senast uppdaterad