Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänges nya ridcenter

Borlänge kommun planerar att bygga ett ridcenter söder om Romme travbana.

Planen är att det blir två ridhus godkända för ridskola, ridsport och tävling. Även läktare anpassade för funktionshindrade ska byggas. I byggplanerna finns också stall, hagar, ridbana, gödselplatta, foderutrymme, sadelkammare och servicelokaler.

Borlänge kommun bygger  ridcentret och tanken är att ridklubbarna sedan ska hyra anläggningen för sina verksamheter.

Observera att detta är en visionsbild på hur Borlänges nya ridcenter kan komma att se ut.

Fakta: Borlänges nya ridcenter

Vad planeras att byggas?
- Ridhus intill Romme travbana
- Läktare anpassade för funktionshindrade
- Stall, hagar, ridbana, gödselplatta, foderutrymme, sadelkammare och servicelokaler.

När startar bygget?
Då det tillkommit nya förutsättningar i projektet kan inte byggstart anges.

När beräknas Ridcentret bli färdigt?
Ambitionen är att det nya Ridcentret ska stå färdigt år 2020-2021

Status
Borlänge kommun planerar för bygget av det nya ridcentret.  
En arkeologisk utgrävning har gjorts i området där Borlänges nya ridcenter planerats att byggas. Placeringen av ridcentret har behövt ses över och justeras inom det tänkta området i Romme. Anbudsförfrågan av byggentreprenör har gjorts men nu avbrutits då de inkomna anbuden legat högre än budgeterade medel för projektet. Kommunen kommer nu att titta på möjligheten att förändra projektets innehåll för att kunna få ner byggkostnaderna, samtidigt som man bibehåller önskade funktioner.

2018-11-12 Planeringen av Borlänges nya ridcenter fortsätter

En arkeologisk utgrävning har gjorts i området där Borlänges nya ridcenter planeras att byggas. Nu ska placeringen av ridcentret ses över och justeras inom det tänkta området i Romme.

Byggprocessen

När Borlänge kommun arbetar med byggprojekt delar vi in arbetet i olika faser som tillsammans blir en byggprocess. Här nedan kan du läsa om de olika faserna.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad