Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Uvbergsviken - nya bostäder

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 30-35 bostäder i varierad upplåtelseform.

Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 

År 2017 öppnades en nybyggd skola i området - Torsångs skola. Läs mer om den nya skolan nedan.

Markanvisning
Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige i december 2019 och har överklagats. Ärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen.

En del av området kan komma att markanvisas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Dpl Uvbergsviken - illustrationskarta antagande.pdf

Fakta: Nya bostäder - Uvbergsviken

Vad ska byggas?
30-35 bostäder i form av både småhus och flerbostadshus planeras. 

Status på projektet?
Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige i december 2019 och har överklagats. Ärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Torsångs nya skola

Torsångs förskola och skola invigdes i mars 2017.

Sidan senast uppdaterad