Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Uvbergsviken - nya bostäder

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 40-50 bostäder i varierad upplåtelseform.

Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 

År 2017 öppnades en nybyggd skola i området - Torsångs skola. Läs mer om den nya skolan nedan.

Markanvisning
Detaljplanearbete pågår. En del av området kommer att markanvisas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Dpl Uvbergsviken - illustrationskarta antagande.pdf

Fakta: Nya bostäder - Uvbergsviken

Vad ska byggas?
40-50 bostäder (småhus + flerbostadshus) planeras i ett nytt område. 

Status på projektet?
Detaljplanearbete pågår och planen antogs av kommunfullmäktige 10 december 2019. En del av området kommer att markanvisas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Torsångs nya skola

Torsångs förskola och skola invigdes i mars 2017.

Sidan senast uppdaterad