Borlänge kommuns logotyp

Gällande detaljplaner

I kartan hittar du alla kommunens gällande detaljplaner. Genom att trycka på ett område får du upp en länk till en pdf-fil som visar plankarta och planbeskrivning.

Behöver du hjälp att tolka en detaljplan ber vi dig kontakta kommunens servicecenter.