Borlänge kommuns logotyp

Gällande detaljplaner

I kartan hittar du alla kommunens gällande detaljplaner. Genom att trycka på ett område får du upp en länk till en pdf-fil som visar plankarta och planbeskrivning.

Behöver du hjälp att tolka en detaljplan? Hör av dig till servicecenter.

Servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2024

Detaljplan för Stolen 1 m. fl. Pdf, 3.3 MB. (2024-05-16)

Detaljplan för Utsättaren 1 och Lantmätaren 1 .m fl. Pdf, 4.6 MB. (2024-05-16)

Detaljplan för Boktryckaren 9 m. fl. Pdf, 3.1 MB. (2024-05-16)

Ändring av detaljplan för kv. Oxhyveln m. fl. Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (2024-02-15)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2023

Detaljplan för del av Kvarnsveden 3_205, Northvolt norra delen Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. (2023-10-16)

Detaljplan för Borlänge 43:18 och del av Röken 1 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (2023-09-20)

Ändring av detaljplan för del av kv Boktryckaren mm Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (2023-06-29)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2022

Detaljplan för Domnarvet 50:97 m. fl. Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (2022-11-03)

Detaljplan för kv. Läroverket 1 ändring Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (2022-11-03)

Detaljplan för Rubanken 10 m.fl. inom Södra Backa Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (2022-05-27 )

Detaljplan för Bro 4:10 m.fl. inom Bro Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (2022-05-27)

Detaljplan för Edvard 3 inom Skräddarbacken Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.(2022-01-10)

Detaljplan för Ovandal 7:11 m.fl. (Biogasanläggning alt. industri) vid Fågelmyra  Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.(2022-01-10)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2021

Detaljplan för Gylle 1:54 och 1:58 m.fl. inom Gylletäppan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.(2021-12-21)

Detaljplan för bostäder vid fd Alsbäcks skola Ovandal 4:36 och 4:57 m.fl. inom Ovandal  Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.(2021-10-08)

Detaljplan för Wallintorget inom centrum Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (2021-06-30)

Detaljplan för del av Kupolen 2 m.fl. inom Framtidsdalen Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (2021-05-03)

Detaljplan för Klövervallen 1 inom Bullermyren Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. (2021-05-03)