Borlänge kommuns logotyp

Djur

Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter för närboende. Det kan också finnas oro och misstanke om att ett djur far illa och inte mår bra.

Störningar från exempelvis katter, hundar och hästar ingår i hälsoskyddstillsynen och hanteras av miljökontoret.

Vid misstanke om att ett djur far illa och inte mår bra, vänd er till länsstyrelsens växel och fråga efter handläggare av djurskyddsärenden.

Anmälan bristande djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst - Ansökan om att hålla orm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.