Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Djur

Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter för närboende. Det kan också finnas oro och misstanke om att ett djur far illa och inte mår bra.

Störningar från exempelvis katter, hundar och hästar ingår i hälsoskyddstillsynen och hanteras av miljökontoret.

Vid misstanke om att ett djur far illa och inte mår bra, vänd er till länsstyrelsens växel och fråga efter handläggare av djurskyddsärenden.

Ökad risk för salmonella hos katter

Är din katt orkeslös? Nu finns en ökad risk att katter och fåglar i kommunen drabbas av salmonella.

Kommunens highland cattle

Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes 1994 då Vassjöprojektet drogs igång.

Skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då innebär olägenhet för hälsa och miljö.

Katt- och hundhållning

Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter för närboende. En sådan störning regleras i miljöbalken och ingår i begreppet "olägenhet för människors hälsa".

Invasiva arter

Vissa främmande växter och djur som kommer in i Sverige riskerar att påverka den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska arter och miljöer. Sådana arter kallas för invasiva.

Sidan senast uppdaterad