Miljönämnden
0243-740 00
Miljöinspektör - hälsoskydd
miljokontoret@borlange.se
Dela sidan på sociala medier

Katt- och hundhållning

Olika former av djurhållning kan skapa olägenheter för närboende. En sådan störning regleras i miljöbalken och ingår i begreppet "olägenhet för människors hälsa".

För dig som är ägare, granne eller hyresvärd eller som på annat sätt kommer i kontakt med hundar eller katter har miljökontoret samlat råd och information i två informationsblad som finns att läsa via länkarna nedan.

Sidan senast uppdaterad