Borlänge kommuns logotyp

Fågelinfluensa i Dalarna

Sedan i höstas har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige och risk finns att sjukdomen även sprids bland fåglar i Dalarna.

Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä mot smitta. Smittan har spridit sig till hela södra Sverige och finns nu (mars 2021) nära Dalarnas gräns.

Hög risk att fågelinfluensa sprids till Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länsstyrelsen, 21-03-19)

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller död vild fågel?

Om du hittar en sjuk eller död vild fågel, kontakta viltsektionen på SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Detta kan du göra via webbformulär, e-post eller telefon:

Rapportera vilda djur, webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (sva.se)

E-post: vilt@sva.se

Telefon: 018-67 40 00

Man ska alltid vara noggrann med handhygienen om man hanterar döda/sjuka djur som man hittar i naturen då det finns flera smittor hos djur som även kan drabba människor. Använd handskar eller vräng en påse över djuret om du ska flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.