Borlänge kommuns logotyp

Hund

Ta gärna med din hund ut i parker, natur och i centrala Borlänge. Men tänk på att du som hundägare har vissa skyldigheter. Hundägare ska ha tillsyn över sin hund så att den inte orsakar skada eller obehag. Enligt miljöbalken ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

För hundägare och dig som störs av hundar

Här i kommunen får miljökontoret och de större fastighetsförvaltare ofta in klagomål på olägenheter, som hundar orsakar. Klagomålen gäller ofta skällande hundar. En annan orsak är att hundbajs inte plockas upp. Ytterligare en vanlig orsak är lösa hundar på offentliga platser.

När ska hundar vara kopplade?

En hund får aldrig springa lös okontrollerat, även om det inte finns koppeltvång. I vissa områden är det alltid koppeltvång. Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom detaljplanelagt område. På följande platser råder koppeltvång året om:

  • På försäljningsplatser där torghandel pågår
  • På kommunala badplatser (förutsatt att hundar är tillåtna på badplatsen)
  • På lekplatser, skol- och förskoleskolegårdar
  • På idrottsplatser och motionsspår
  • I bostadsområden
  • På kyrkogårdar
  • I naturreservat

Enligt jaktlagen ska hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt under tiden 1 mars - 20 augusti.

Skällande hundar

En skällande hund kan uppfattas som störande av omgivningen. Om du som hundägare lämnar hunden ensam hemma, fråga grannen om den skäller när du är borta.

Störs du av grannens hund kan du börja med att prata med grannen om hunden. Det är inte säkert att grannen känner till att hunden skäller när den är själv hemma. Du som hyr ditt boende kan fråga fastighetsägaren eller bostadsrättsförening om de har särskilda regler kring djurhållning som grannen behöver förhålla sig till.  

Om du misstänker att hunden skäller på grund av vanskötsel ska du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna i första hand. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för djur enligt lagen. Om läget är akut och du misstänker att hunden blir misshandlad ska du kontakta polisen.

Hundbajs

Tänk på att ha med påsar att ta upp hundbajset med och kom ihåg att knyta påsen ordentligt och lägg den i hundlatrin eller soptunna. Enligt Borlänge kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter så ska hundägare plocka upp efter sin hund på offentlig plats inom detaljplanelagt område och på lekplatser, skol- och förskolegårdar, på motionsspår och i bostadsområden.

Hundägarens ansvar

Hundägare måste respektera dem som är hundrädda och allergiska. Respektera koppeltvång på offentliga platser och låt den förbipasserade personen inleda kontakten med hunden. Om hunden orsakar skada, uppför sig störande eller förorenar är du som hundägare ansvarig.

ID-märk och försäkra din hund

Låt veterinären ID-märka hunden genom tatuering i örat eller med ett microchip som injiceras under huden i nacken. Vanligen är chipen utformade enligt ISO-standard och dessa kan avläsas med de avläsare som finns hos bland annat polisen.
Om hunden förolyckas finns även möjlighet att lämna besked till ägaren om det inträffade. Register finns hos distriktsveterinären.

Försäkra din hund om något skulle hända, veterinärvård är dyrt. Det är du som är ansvarig för allt din hund orsakar.

Vad säger lagen

Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot hundhållning, som strider mot djurskyddslagen som orsakar lidande för djuren. Djurskyddslagen säger bland annat att man högst får ha 9 vuxna hundar utan tillstånd från länsstyrelsen.

Polisen kan ingripa när det gäller bland annat bitska hundar och löslöpande hundar. Lagen om tillsyn tar också upp om hundägarens strikta ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren, även om ägaren inte varit oaktsam.

Miljöbalken säger att hunden ska hållas så den inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Jaktlagen säger att under tiden 1 mars - 20 augusti ska hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Lösa hundar kan orsaka skador på vilda djur som är särskilt utsatta under vår och sommar när många är dräktiga och när ungarna är små.

Hundrastgård

I Borlänge finns det en kommunal hundrastgård på Bullermyren i kanten på Sportfältet. Här är du välkommen att släppa din hund lös för att rastas, busa och leka. För att alla skall trivas – visa hänsyn till andra hundar och hundägare.

Här finns mer information om hundrastgården Pdf, 8.3 MB.

Kommunen får återkommande medborgarförslag och önskemål om fler hundrastgårdar vilket resulterade i att kommunstyrelsen i maj 2022 fattade ett beslut om att det i dagsläget finns andra strategiska arbeten som behöver prioriteras.

För dig som är intresserad kan ett annat alternativ vara att driva frågan om att anlägga hundrastgårdar inom kvartersmark hos samfälligheter, hyres- och bostadsföreningar.

Borlänge Energi ansvarar för skötsel och felanmälningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En tom hundrastgård.

Hundbadplatser

Här hittar du alla hundbadplatser i Borlänge kommun och kan läsa mer om vad som gäller när du tar med hunden till en badplats.

Hundbadplatser i Borlänge

Länkar

Länsstyrelsen Dalarna har information om vart du kan vända dig i olika typer av djurärenden.
Länstyrelsens sida om bristande djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om hundhållning i tätbebyggelse samt att få mer råd och tips kan du gå in på följande länkar.
Svenska kennelklubben – Att äga hund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jordbruksverket – Hundar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen Dalarna – Tillsyn över hund och katt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 4.9 MB.