Borlänge kommuns logotyp

Katt

Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. Många människor kontaktar kommunen eftersom de störs av att andras katter går in i deras trädgårdar, bostäder, förorenar sandlådor med mera.

Störs du av katter ska du prata med ägaren till katten/katterna, eller försök ta reda på vem som är ägare.

Kommunens miljökontor gör i varje enskilt fall en bedömning om störningen kan bedömas påverka hälsan negativt. Störningen ska också vara regelbunden eller ha skett vid upprepade tillfällen. Vid bedömningen tas hänsyn till tidigare rättsfall som behandlar olägenhet från katter.

Du som är kattägare

Bäst inomhus

Du som kattägare har skyldighet att se efter din katt så att den inte orsakar skador eller olägenheter. Inom tätbebyggt område rekommenderar vi att du håller din katt inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus och det är dessutom mycket tryggare för katten. Även i lägenheter kan katten aktivera sig och få motion, till exempel genom klätteranordningar och klätterträd. Lär katten göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.

Ha koll på utekatten!

Att promenera med sin katt i koppel är ett annat sätt att ha uppsikt över den. En rymningssäker rastgård/uteplats kan också vara ett annat alternativ. Tänk dock på att fråga din hyresvärd om lov innan du anordnar en sådan.

Kastrerade katter lever ofta längre

Det föds fler katter än vad det finns hem åt. Om din katt inte ska användas i avel bör du kastrera katten. Katten blir då lugnare, mer tillgiven och kan lättare hållas inomhus. En kastrerad katt har större chans att leva länge. Okastrerade hankatter i stadsmiljö har en medellivslängd på bara 2 år! Okastrerade katter orsakar dessutom ofta större olägenheter eftersom de har könslukt i urinen som sprids på olika ställen inom kattens revir.

Ge din katt en identitet!

Det är viktigt att katten är försedd med halsband. Den bör även vara ID-märkt (öronmärkt eller chipmärkt). Alla katter är värda en identitet, och om din katt skadas eller är på rymmen ökar chanserna betydligt att du får tillbaka din katt.

Försäkra din katt

Det är en trygghet att ha en bra försäkring för att kunna täcka kostnaderna på grund av sjukdom eller olycka. I dag finns det många olika kattförsäkringar att välja emellan. Hör med ditt försäkringsbolag vilken kattförsäkring som passar bäst.

Prata med grannarna

Berätta för dina grannar att du har en katt. Framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. Vet dina grannar att du vill ta ansvar och ta emot deras synpunkter kan du undvika att onödig irritation byggs upp.

Tänk också på att:

  • inte mata främmande katter, vare sig de är vilda eller tama. Tamkatter brukar faktiskt hitta hem när de blir hungriga.
  • Skaffa inte sommarkatt! Ta ansvar för din katt året runt.

Du som störs av andras katter

Om du störs av grannens katt bör du först och främst prata med kattägaren. Ofta tror ägaren att just dennes katt håller sig på tomten eller i närheten, och att den inte besvärar någon. Du kan också spruta lite vatten på katten så kommer den att springa sin väg. Att skada katten är inte tillåtet, det kan ge böter eller fängelse upp till två år. 

Om du själv vill försöka minska problemen kan du:

  • Täcka över sandlådor.
  • Ta in dynor från utemöblerna.
  • Prova något avvisade medel att stryka på material, hör med en djuraffär.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Svensk domstol har slagit fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Du kan freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Du får däremot inte skada katten.

Förvildade och hemlösa katter

I vissa fall kan Djurens vänner som driver Borlänge Katthem hjälpa dig att fånga in en förvildad eller herrelös katt. De har fällor för utlåning och de tar emot katter om det finns lediga platser.

Djurens vänner Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad säger lagen?

Djurskyddslagen säger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Man får högst ha nio vuxna katter utan tillstånd. Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot katthållning, som strider mot djurskyddslagen och orsakar lidande för djuren. 

Miljöbalken säger att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet.

Kommunens miljökontor kan fatta beslut om begränsningar i katthållning om störningar är omfattande.

Länkar

Länsstyrelsen Dalarna har information om vart du kan vända dig i olika typer av djurärenden.
Länstyrelsens sida om bristande djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Dalarna – Tillsyn över hund och katt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket – Katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVERAK – Att ha katt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.