Borlänge kommuns logotyp

Skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då innebär olägenhet för hälsa och miljö.

Skadedjur kan vara till exempel möss, råttor, kråk- och måsfåglar, grävlingar och vilda katter. Insekter som innebär olägenhet för hälsa och miljö genom att de uppträder i stor mängd på känslig plats kallas ohyra.

Enligt gällande lagstiftning (miljöbalken) är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder mot olägenheter från skadedjur och ohyra. I hyreshus ska information finnas om vilket saneringsföretag hyresvärden anlitar. Bor man i villa kan också vara lämpligt att prata med sitt försäkringsbolag då det ibland finns en s k skadedjursförsäkring.

Man kan förebygga angrepp från skadedjur och ohyra genom att städa noggrant både inom- och utomhus eftersom man då undanröjer både födo- och boplatser. Om ohyra eller smådjur börjar dyka upp i större mängd i bostaden är det ofta något som lockar dem, till exempel matrester, djurfoder eller någon annan attraktiv föda. Ofta är det tillräckligt att ta bort "maten". Om råttor och möss uppträder i större antal kan problemet bero på dåliga komposter, spill från fågelmatning eller att det finns bråte i närheten som innebär bra bostad åt djuren. Man kan också råttsäkra byggnaden så att råttor och möss inte kan ta sig in. Sanering av t ex råttor eller ohyra kan göras av skadedjursbolag.