Borlänge kommuns logotyp
En grå mus

Skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då innebär olägenhet för hälsa och miljö.

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Enligt miljöbalken 9 kap 9 § är det fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Även nyttjanderättshavaren har ett ansvar enligt miljöbalken. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor är den myndighet som kontrollerar att fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur och vid behov ser till att skadedjur bekämpas.

Man kan förebygga angrepp från skadedjur och ohyra genom att städa noggrant både inom- och utomhus eftersom man då undanröjer både födo- och boplatser. Om ohyra eller smådjur börjar dyka upp i större mängd i bostaden är det ofta något som lockar dem, till exempel matrester, djurfoder eller någon annan attraktiv föda. Ofta är det tillräckligt att ta bort "maten". Om råttor och möss uppträder i större antal kan problemet bero på dåliga komposter, spill från fågelmatning eller att det finns bråte i närheten som innebär bra bostad åt djuren. Man kan också råttsäkra byggnaden så att råttor och möss inte kan ta sig in. Sanering av t ex råttor eller ohyra kan göras av skadedjursbolag.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om skadedjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebygg problem med råttor

Råttor kan ställa till med omfattande skador i fastigheter och kan skapa obehag när de tar sig in i våra hem. Det är varje fastighetsägares ansvar att hålla råttorna borta. För att underlätta den uppgiften delar vi med oss av några effektiva råd.

Brunråttan trivs nära människan och lever bland annat på soptippar, i kloaker, i ladugårdar och i källare. De lever i stora grupper och är främst verksamma under nätterna. Råttor kan vara aggressiva och kan faktiskt gå till anfall mot människor om de känner sig trängda. Råttor är allätare och äter allt från sopor, säd och frukt till daggmaskar. De lever i stora gångsystem som råttorna själva gräver ut. I dessa gångar gräver de ut större kammare där de lägger upp matförråd och har bo.

Råtthonan föder i regel 7-8 ungar per kull men kan föda upp till 12 ungar eller mer. Om det finns rikligt med mat kan en råtthona föda en ny kull var tredje till fjärde vecka. En hona kan alltså föda över hund­ra ungar på ett år. Eftersom ungarna blir könsmogna efter bara 2-4 månader kan förökningen dessutom gå extremt snabbt. Råttor är ska­dedjur eftersom de är smittspridare via sitt urin och de kan även vara en fara eftersom de kan gnaga sönder elledningar. Råttor är mycket svåra att stoppa från att komma in i byggnader eftersom de kan ta sig in genom ett 20 mm litet hål.

För att förhindra att råttor ta sig in i ditt hem är det viktigt att täppa till alla hål och springor och det kan även vara bra att ta ner träd som är nära huset eftersom råttor är mycket skickliga klättrare.

Visste du att

 • En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
 • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.
 • Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål, och gör det till exempel lättare för dem att ta sig in i huset genom balkonger. Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Råttor använder stearinljus som föda.

ÅTGÄRDER - FASTIGHET

 • Ordentligt tätade källarfönster och dörrar.
 • Förse ventilöppningar med metallnät.
 • Använd färg eller puts för att skapa släta och glatta ytterväggar, så att
 • råttorna inte kan få fäste när de klättrar
 • Täta eventuella hål i grunden. Använd metallnät på håligheter och
 • ventiler med en maskvidd på högst fem millimeter och trådtjocklek på
 • minst 0.7 millimeter (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Håll uppsikt på vinden, kartonger med exempelvis kläder är utmärkta
 • boplatser för råttorna.
 • Håll källargolvet rent från kartonger och dylikt.

ÅTGÄRDER - I AVLOPPEN

 • Installera något form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.
 • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
 • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten.
 • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta.
 • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
 • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet.
 • Spola aldrig ner fett i avloppet!

ÅTGÄRDER - PÅ TOMTEN

 • Plocka undan fallfrukt och bär som fallit till marken.
 • Lägg inte fågelmat direkt på marken, använd fågelbord eller liknande.
 • Trädgårdsavfall i trädgårdskomposten.
 • Använd slutna kompostkärl för frukt och grönsaker.
 • Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna.
 • Se till att soprummet är städat. Använd slutna sopkärl och förslut soppåsarna väl.
 • Kortklippt gräs runt huset. Undvik klätterväxter, vedtravar och annan förvaring i anslutning till fasaden.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger, bråte utgör skydd för råttorna.

Kom ihåg sommarstugan också!

Sommarstugor står ofta tomma stora delar av året. Då är det extra viktigt att göra det så svårt som möjligt för råttorna att ta sig in. Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken och till elementrör är täta. Kontrollera att galler och golvbrunnar sitter fast och att det finns vatten i dem. När du vet att ni inte ska besöka stugan på en längre, försäkra dig om att ingen mat ligger framme och att skafferiet är tomt.

Göm undan stearinljus i lådor och ställ madrasser tillika soffdynor på högkant.

En tysk kackerlacka

Den vanligaste kackerlackan i Sverige är den tyska kackerlacka.

Förebygga problem med kackerlackor

Du känner igen kackerlackor på deras platta kroppar med en stor halssköld. De har kraftiga ben och från huvudet sticker två trådsmala antenner ut. Eftersom de smutsar ned och sprider smitta kan de vara en sanitär olägenhet.

Svåra att upptäcka

En kackerlacka kan vara svår att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten. Kroppslängden på en vuxen kackerlacka kan variera från en centimeter till en decimeter och på en fullt utvecklad individ täcks ryggen av två par vingar. Av de cirka 4000 arter som finns är de flesta bruna eller grå. I Sverige är den tyska kackerlackan vanligast, den är brunfärgad.

Det finns andra kackerlacksarter som regelbundet kommer in i Sverige via importerade varor är den brunbandade, den orientaliska, den amerikanska och den australiska kackerlackan. De är klarar inte av variationer i temperatur lika bra som den tyska kackerlackan och trivs bäst i mycket fuktiga och varma utrymmen där de förökar sig långsamt.

Kackerlackor bär på smittor av olika sjukdomar och de smutsar ner med sin avföring och illaluktande sekret. Den tyska kackerlackan förökar sig fort, deras försvarsbeteende och stor tillgång på både mat och skydd har bidragit till att kackerlackan har blivit ett svårsanerat skadedjur. Inomhus äter kackerlackor allt de kommer åt, därför är det vanligt att hitta kackerlackor bland matvarorna. Matvaror som blivit angripna är omöjliga att rädda och dessa varor och produkter bör kasseras.

ÅTGÄRDER - FASTIGHET

 • Städa noggrant efter matlagning så att inga matrester finns framme och håll rent i bostaden så att insekter inte kan ta skydd.
 • Förvara gärna mat och husdjursfoder i slutna behållare.
 • Kackerlackor trivs i varma och fuktiga miljöer, så städa extra nogrannt på sådana ställen.
 • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Om du har rest kan det vara bra att kontroller väskor och förpackningar innan du tar in dem i hemmet.

Om du har fått in skadedjur i bostaden kan det vara bäst att kontakta en skadedjursfirma för råd och för professionell hjälp med bland annat bekämpningsmedel. I många fall finns redan ett avtal om skadedjursbekämpning med en skadedjursfirma som antingen är kopplat till en fastighets- eller villahemförsäkring eller via ett direktavtal. Ta reda på vad som gäller i ditt fall och hur du kontaktar skadedjursfirman.