Borlänge kommuns logotyp

Vilda djur

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

Kom ihåg att i jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Nedan finns några tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

Fåglar som stör

På våren kommer många klagomål om främst måsar som antingen stör och skräpar ner eller som lagt sitt bo olämpligt och är aggressiva när ungarna är små. Många fåglar ser staden som en idealisk plats att leva i eftersom det finns gott om mat och få fiender. Det är svårt att göra något åt.

När det gäller hus är det fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar inte trivs och vill placera ett bo där. För att minska problemen kan du:

 • Se till att det inte finns mat som lockar.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och göra det svårt för fåglarna att ta sig dit, till exempel genom att sätta upp nät.  
 • Täcka för skorsten, nischer och andra lämpliga häckningsplatser med hönsnät precis innan fåglarna börjar häcka (mars-april).
 • Blockera fåglarnas tänkbara sittplatser med nät eller spänn upp en tråd strax ovanför balkongräcket så kan de inte kan landa där.
 • Sköta komposter och soptunnor så att det är rent och snyggt.

Rådjur i trädgården

Det effektivaste sättet att bli av med rådjur i trädgården är att sätta staket runt tomten. Andra tips är att:  

 • Plantera växter som rådjuren inte vill ha.
 • Hönsnät runt prydnadsbuskar, rabatter och fruktträd.
 • Blanka cd-skivor eller annat uppseendeväckande hängandes i snören.
 • Sätta upp skrämselanordningar.
 • Bevattna med vitlöksvatten ett par gånger under sommaren. Vitlöken ”parfymerar” inte bara växterna, utan tas även upp i växten så att den smakar oaptitligt.
 • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren.
 • Häll ut urin över växterna – fungerar med urin både från människor och från djur.

Grävlingar under huset

Genom att täta husgrunden kan du förebygga problem med grävlingar under huset. Se också till att hålla rent i trädgården och runt huset. Om du redan har fått in grävlingar under huset är det bästa sättet att sätta för ingången. Se bara till att alla grävlingar då är ute ur grytet. Nedan följer några andra tips för att bli av med grävlingar.

 • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget.
 • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
 • Lägg ut blodmjöl. Då grävlingar inte tycker om lukten av blodmjöl kan man införskaffa det och lägga ut på tomten.

Sniglar

Många hör av sig till kommunen och har önskemål om att kommunens gräsytor ska skötas på ett visst sätt för att inte sniglar ska trivas. I praktiken är det inte möjligt för kommunen att sköta alla gräsytor så kortklippt som önskemålet är.

Det man kan göra är att bekämpa sniglarna på sin egen tomt.

Vid Göteborgs Naturhistoriska Museum finns Sveriges ledande experter på mollusker. GNM har på Internet skapat en sida kallad ”Snigelakuten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Här kan man ta del av mycket information om bl.a. den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel. 

Skadade djur och döda djur

Tyvärr sker regelbundet viltolyckor i trafiken. Djur skadas också av andra anledningar. Här finns information om hur du gör med skadade eller döda djur som du hittar i naturen.

Längs vägar och i naturen påträffas ibland vilda djur som är skadade eller döda. Beroende på vilken djurart det handlar om, hur skadan uppkommit och var djuret påträffas finns olika tillvägagångssätt för hur du bör agera och vem du bör kontakta.

Trafikskadat vilt

Om lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, björn, varg, eller örn skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet (telefon: 114 14).

Skadade vilda djur

Kontakta polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

När det gäller skadade vilda smådjur kan man kontakta Rättviks viltjour, som är en ideell verksamhet som har tillstånd att ta hand om skadade djur. Gäller bland annat fåglar, harar, igelkottar och ekorrar.

Telefonnummer: 0248-17017, 073-0246824, 0706-277017.

Döda vilda djur

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är markägaren som är ansvarig för att till exempel avlägsna kadaver. Vissa djur faller dock under kategorin "statens vilt" och tillfaller därför staten när de dör eller skadas. Det gäller till exempel björn, varg, järv och ett antal fågelarter. Kontakta Polisen på 114 14.

Ett dött vilt djur kan oftast grävas ner eller överlämnas åt andra vilda djur förutsatt att det ligger på en plats som inte stör allmänheten. Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast är detta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du hittar ett dött djur (större däggdjur) på kommunal mark kontakta Servicecenter Borlänge kommun.