Borlänge kommuns logotyp

Energi och uppvärmning

Uppvärmning är en av de stora energislukarna i Sverige. Hur vi värmer våra bostäder har därför stor betydelse för komforten inomhus, för hushållets ekonomi och för vår miljö.

Hjälp med dessa frågor kan man få av kommunens energirådgivare.

Lagstiftningen ställer också krav som kan vara aktuella i frågor om uppvärmning av bostäder. Bland annat ställs krav på besiktning av oljecisterner, krav på att anmäla eller ansöka om tillstånd när en värmepump skall installeras och krav på hur vedeldning i braskaminer och vedpannor sköts.