Energirådgivare
Fares Mustafa
0243 - 746 00
Dela sidan på sociala medier

Energi- och klimatrådgivning

De kommunala energi- och klimatrådgivarna förmedlar opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer. Här är exempel på frågor som man kan få hjälp med:

Uppvärmning och klimatskal

 • För- och nackdelar med olika värmesystem
 • Frågor om ventilation, tilläggsisolering och byte av fönster
 • Energibesparande tips för villor, lägenheter och lokaler
 • Att producera egen el

Transporter

 • Frågor om elbil
 • Att minska det privata resandet
 • Alternativ till att äga egen bil

Klimatet

 • Tips för att minska sin klimatpåverkan
 • Hjälp att räkna ut hur mycket koldioxid man genererar

Annat

 • Utlåningsverksamhet
 • Information från olika tester
 • Hjälp med att beräkna hur snabbt en energiinvestering betalar sig.
 • Kartläggning av energianvändning och energikostnader.
 • Beställarkompetens vid inköp
 • Elavtal
 • Information om vilka bidrag som finns och hur man söker

 

Solenergi

Här får du veta hur du kan bli egen elproducent med hjälp av solen. Genom Borlänge kommuns solkarta kan du se vilken del av takytan på huset som passar bäst för att installera solpaneler för värme och el. Här får du också veta om du behöver söka bygglov för att installationen, hur du söker statligt stöd, lönsamhetsberäkning och annat som är bra att tänka på när du installerar solceller.

Fokus på solel och hållbara transporter 2018-2019

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen kan ske under olika former, som seminarier, studiebesök, studiecirklar och mässor. 

I Borlänge har två aktiviteter arrangerats genom en solcellssafari och en föreläsning och minimässa om solel. Under hösten 2018 kommer fler aktiviteter inom solel och vad man behöver känna till inför en investering av solel, med särskild fokus på teknik, regler och lönsamhet.

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Solceller 

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egen anläggning för solel. Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer.

Sidan senast uppdaterad