Borlänge kommuns logotyp

Energicoach

Nu finns det stöd att få för dig som har ett litet eller medelstort företag. Projektet "Coacher för energi och klimat" är en nationell satsning. Hjälpen är kostnadsfri.

Effektivisera ditt företags energianvändning

Programmet "Coacher för energi och klimat" är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning
under 300 000 kilowattimmar (kWh).

Du får enskild coachning, men du kan också delta i gruppföreläsningar och få erfarenhetsutbyte mellan företag. Genom att delta får ditt företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Därför ska ditt företag ta hjälp:

  • Ni vill förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan.
  • Ni vill snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder.
  • Ni får kostnadsfri coachning och rådgivning.
  • Ni kan dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Coachningsprogrammet kan vara till hjälp för företag som:

  • Behöver en puff i rätt riktning.
  • Har begränsat med tid.
  • Önskar lära mer om energieffektivisering och klimatfrågor.

Energimyndigheten, Coacher för energi och klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten

Projektet finansieras av EU och drivs av Energimyndigheten. Det pågår fram till 2019. Sedan är tanken att hjälpen till små och medelstora företag ska hanteras av kommunens ordinarie energi- och klimatrådgivare.

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?

Stödet riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.

EU-logga

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.