Borlänge kommuns logotyp

Oljecisterner

För dig som har en oljecistern gäller vissa regler om kontroll och rapportering. Oljecisterner som omfattas av reglerna är bland annat oljetankar till villapannor och farmartankar.

Besiktning och rapportering

Oljecisterner som rymmer 1 kubikmeter eller mer ska besiktigas regelbundet. Bestämmelserna om besiktning gäller alla cisterner vare sig de är nedgrävda i mark, står i en källare eller är uppställda utomhus.

Endast ackrediterade kontrollorgan får utföra besiktningen. På SWEDAC webbplats finns en förteckning över samtliga ackrediterade företag i landet. Efter besiktningen skriver företaget ut en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska inte skickas till miljönämnden utan visas upp på begäran.

Den som tänker ställa upp eller gräva ner en oljecistern ska i god tid innan installationen påbörjas kontakta miljökontoret.

Anmälan om cisterninstallationPDF

Oljecistern som tas ur bruk

En oljecistern som tas ur bruk ska anmälas till miljökontoret. Grundregeln är sedan att cisternen töms och tas bort. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska tas bort eller göras oanvändbara för att inte riskera att olja fylls på av misstag.

Anmälan om att cistern tas ur brukPDF

Varför finns dessa regler?

Alla oljecisterner blir med tiden utsatta för olika angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan eller sättningar i marken. Oljeläckage skadar grundvatten och dricksvatten och är både svårt och dyrbart att sanera. Det är cisternens ägare som får stå för saneringskostnaden. Genom regelbundna besiktningar kan man undvika utsläpp av olja orsakat av läckande cisterner.

I handboken "Cisterner för brandfarliga vätskorPDF" beskrivs vilka krav som ställs på cisterner och hur de ska skötas.

Information från Naturvårdsverket om cisternerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster