Borlänge kommuns logotyp

Solenergi

Här får du veta hur du kan bli egen elproducent med hjälp av solen. Genom Borlänge kommuns solkarta kan du se vilken del av takytan på huset som passar bäst för att installera solpaneler för värme och el. Du får också veta om du behöver söka bygglov för att installationen, hur du söker statligt stöd, lönsamhetsberäkning och annat som är bra att tänka på när du installerar solceller.

Räkna ut din elproduktion med solkartan

Solkartan visar hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket solenergi takytan på ditt hus kan producera under ett år. Med hjälp av solkartan kan du som privatperson eller företag göra en bedömning om det är lämpligt att installera solceller på ditt tak.

Så här använder du solkartan

1. Öppna solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Zooma in på kartan och klicka på taket av ditt hus.

Takytan är indelad i tre färger - orange, gult och blått. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Beräkningarna visar potentialen för solel i kWh/år. 

Som användare kan du ange area för installerad takyta för att avläsa en förväntad årlig solel- produktion utifrån vald systemverkningsgrad och andel av taket.

3. Fyll i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i för att få fram den uppskattade elproduktionen.
Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent. 

4. Ange hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera.
Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Obs! Om du inte får fram informationsrutan när du klickar på husen i kartan kan du behöva ställa in webbläsaren så att den accepterar popupfönster.

Solkartan är under utveckling. Vid enstaka fall kan vissa hus inte visas på kartan. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp eller om du har frågor om solkartan.

Behövs bygglov?

Innan du påbörjar en installation av solceller behöver du ta reda på om bygglov för installationen krävs i ditt fall. För mer information om det kontakta kommunens Servicecenter eller bygglovsavdelning.

Bygglov för att installera solenergianläggningar Öppnas i nytt fönster.

Sök stöd för att installera solceller

Du kan söka statligt stöd för att installera solceller. Stödet riktar sig både till privatpersoner och till företag eller offentliga organisationer.

Sök stöd för att installera solceller på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens information om att söka stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om solkartan?

Har du frågor kring hur du använder solkartan eller för att få tips och råd om vad du ska tänka på när du ska installera solpaneler hör av dig vår energi- och klimatrådgivning.

E-post: energiradgivning@borlange.se
Telefon: 0243-74600