Borlänge kommuns logotyp

Värmepumpar

Du som tänker installera en värmepump är skyldig att anmäla det till miljönämnden.

Inom skyddsområdena för Tjärna och Lennhedens vattentäkter gäller tillståndsplikt. Inom Frostbrunnsdalens vattentäkts skyddsområde är det inte tillåtet att installera värmepumpar.

Använd miljökontorets blanketter, som kan hämtas via länken nedan. Till anmälan/ansökan ska en tomtkarta bifogas som visar borrhål, slangar och närliggande vattentäkter. Lämna in handlingarna till miljökontoret i god tid, normalt 6 veckor, innan arbetet påbörjas.

Ibland kan även en strandskyddsdispens behövas.

Delvis andra regler gäller om värmepumpens uteffekt är högre än 10 MW eller om värmepumpen innehåller mer än 3 kg köldmedium. Kontakta då Miljökontoret.

För handläggning av anmälan om värmepumpanläggning tas en avgift ut.

Den som inrättar en värmepumpsanläggning utan tillstånd eller anmälan får betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr.

Anmälan/ansökan om värmepumpPDF