Borlänge kommuns logotyp

Värmepumpar

Om du planerar att installera en värmepump är du skyldig att anmäla det till miljönämnden.

Inom skyddsområdena för Tjärna och Lennhedens vattentäkter gäller tillståndsplikt. Inom Frostbrunnsdalens vattentäkts skyddsområde är det inte tillåtet att installera värmepumpar.

Använd miljökontorets blankett (se nedan) för anmälan/ansökan. Bifoga en tomtkarta som visar borrhål, slangar och närliggande vattentäkter. Lämna in handlingarna till miljökontoret i god tid, cirka sex veckor, innan arbetet påbörjas. Ibland kan även en strandskyddsdispens behövas.

Delvis andra regler gäller om värmepumpens uteffekt är högre än 10 MW eller om värmepumpen innehåller mer än 3 kg köldmedium. Kontakta då miljökontoret.