Borlänge kommuns logotyp

Ny matsal och kök på Maserskolan

En fristående byggnad med nytt kök och matsal har byggts vid Maserskolan.

Tidigare år har eleverna på Maserskolan ätit skollunch på en annan skola i närheten. Under byggnationen av den nya matsalen används skolans aula som tillfälligt gjorts om till matsal. Det är en tillfällig lösning som varar tills den nya matsalen står färdig. 

Byggnationen startade hösten 2018 och den nya matsalen stod färdig vid årsskiftet 2019/20.

Maserskolan har cirka 335 elever i årskurserna 7-9.

Fakta: Maserskolans nya matsal och kök

Vad har byggts?
En ny matsal och kök har byggts i en fristående byggnad vid Maserskolan.

När startadem projketet?
Byggstart skedde under 2018

När var bygget färdigt?
Årsskiftet 2019/2020

Status på projektet?
Matsalen invigdes i januari 2020