Borlänge kommuns logotyp

Nygårdskolan har byggts ut

Nygårdskolan har byggts ut med nya lokaler och nytt kök för att kunna göra plats för fler förskolebarn och elever.

Fakta: Nygårdskolan har byggts ut

Vad byggdes?

Nygårdskolan har byggts ut och fått plats för fler förskolebarn och elever i skolan. För att klara av det ökade antalet barn/elever behövdes ett helt nytt kök också tillskapas med en tillhörande länk. Det befintliga köket byggdes om till en serveringsdel. De nya lokalerna kommer att byggdes på två plan och har gett plats åt förskolan på plan 1 och skolan på plan 2.

När startade projektet?

Byggstart var hösten 2018

När blev bygget färdigt?

Sommaren 2019

Status på projektet

Byggprocessen är i genomförd och den byggentreprenören som byggde var Dala Byggsamverkan AB.