Borlänge kommuns logotyp

Ornäs skola

Om- och utbyggnad av Ornäs skola

En om- och utbyggnad av befintlig skola har genomförts under 2021. Detta för att klara det behov som finns av både fler förskoleplatser samt grundskoleplatser i upptagningsområdet.

Frågor och svar:

Vad har byggts?

Befintlig skola har byggts ut med en tillbyggnad/vinkel, en förlängning på befintlig byggnad samt en del av befintlig skola byggts om för omfördelning av verksamheterna internt.
Utvändig skolmiljön har delvis rustas upp samtidigt som en omfördelning av gårdarna genomförts.


Ornäs skola invigdes efter om- och utbyggnad

Elever från skola och förskola klippte bandet vid invigningen.

Elever från skola och förskola klippte bandet vid invigningen.

Tillsammans med elever, barn och personal på skola och förskola hölls en invigningsceremoni för att fira att skolbyggnaden nu är klar och verksamheten inflyttad. Även representanter från byggprojektet och barn- och utbildningsnämnden deltog och media var inbjudna.

Rektor Björn Lidén och Monica Lundin, barn- och utbildningsnämndens ordförande, höll tal. Elever från årskurs 9 och från förskolan klippte bandet och musikskolan spelade en fanfar. Byggentreprenören överlämnade en gåva till skolan och tackade för förtroendet.

Byggprojektet har omfattat en tillbyggnad/vinkel, en förlängning på befintlig byggnad samt att vissa delar av skolan byggts om för omfördelning av verksamheterna internt.
Utvändig skolmiljön har delvis rustas upp samtidigt som en omfördelning av gårdarna genomförts. Sista delarna av utemiljön kommer färdigställas våren 2022.

  • Ingen giltig användare vald.