Borlänge kommuns logotyp

Paradisparken

Paradisparken erbjuder en mängd olika aktiviteter, fina platser och konst.

Här kan man leka, spela, sporta, odla, strosa, upptäcka, lära och njuta. Parkens inre zon är intensivt nyttjad för att rymma många funktioner och aktiviteter, medan kantzonerna är av mer naturlik karaktär.

Satsningen på parken är omfattande, så projektet delades upp i tre etapper och bygget har pågått i nästan fyra års tid och är delvis finansierat med stöd från Boverket.

Parken byggdes av Borlänge Energi på uppdrag av Borlänge kommun.

Mer information om Paradisparken.

Etapp 1

Etapp 1 omfattar lekplatsen, aktivitetsplazan, triangeln och de intilliggande cykelvägarna.
Se bilder och läs mer om etapp 1 via denna länk.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar förutom en ny gång/cykelväg längs Kornstigen även ett stort nytt odlingslottsområde samt ett pedagogiskt trädgårdsstråk som också har plats för samvaro och aktiviteter.
Se bilder och läs mer om etapp 2 via denna länk.

Etapp 3

Etapp 3 omfattar en stor konstsatsning. Konstverken längs gångstråket binder samman promenadområdet Sportfältet med Framtidsdalens parker. I etappen har även ett Paradis för de pollinerande insekterna anlagts.
Läs mer om etapp 3 via denna länk.

Illustrationskarta Paradisparken med mer information Pdf, 1.1 MB.