Borlänge kommuns logotyp

Tjärnaskolan

Tjärnaskolans nya skolbyggnad invigdes i november 2016.

Den nya modulen blev ett stort lyft för skolan och eleverna. Bygget av den nya tillbyggnaden startades i våren 2016 och byggdes för både grundskole- och förskoleelever.

För förskolans del innebär utbyggnaden att barnomsorgskön kan kortas snabbare. I dagsläget flyttar 68 förskoleelever in i lokalerna. Byggnaden inrymmer också en ny bildsal.