Borlänge kommuns logotyp

Upprustning av Domnarvsvallen

En upprustning av Domnarsvallen har genomförts - ny läktare, nya entréer samt ny inhägnad runt området samt upprustning av försäljningsställen, toaletter och omklädningsrum.

Fakta: Upprustning av Domnarvsvallen

Vad har gjorts?
Upprustning av Domnarvsvallen.
- Se över det så kallade skalskyddet, inhägnaden av området.
- Nya säkrade och tillgänglighetsanpassade entréer.
- Upprustning av toaletter, försäljningsställen och omklädningsrum
- Byta ut den lilla västra ståplatsläktaren till en "riktig" läktare.

Planerad start?
Upprustningen påbörjades i november 2019

När är ombyggnationen klar?
Under juli 2020.