Borlänge kommuns logotyp
Eldningsförbud

Brandrisk och eldningsförbud

Här kan du se om det är eldningsförbud och hur stor brandrisken i kommunen är just nu. Tänk på att du som gör upp eld alltid har ett eget ansvar för det som inträffar, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Prognosen ovan uppdateras dagligen av Räddningstjänsten Dala Mitt, cirka klockan 08.30.

Du har alltid ett ansvar vid eldning

Vid all eldning gäller det att vara försiktig och följa eventuella förbud och uppmaningar som kommunen eller räddningstjänsten utfärdat.

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Eldningsförbud

Räddningstjänsten meddelar om det blir eldningsförbud i vårt område. Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud.

Eldningsförbud, normalförbud, då får du till exempel INTE:

  • Laga mat/grilla eller elda i badtunna i egen trädgård om det finns skog i närheten som elden kan sprida sig till.
  • Laga mat/grilla på öppen låga vid fäbodvall, skogsfastighet, i skogen, på fjället, vid vindskydd, tält eller liknande.
  • Elda gräs eller avfall på egen tomt, förenings mark eller kommunens mark.
  • Svetsa hemma eller använda fyrverkerier.

Skärpt eldningsförbud, totalförbud, då får du till exempel INTE:

  • Laga mat/grilla någonstans utomhus, förutom på elgrill.
  • Tända levande ljus utomhus.
  • Elda i badtunna.
  • Elda gräs eller avfall på egen tomt, förenings mark eller kommunens mark.
  • Svetsa hemma eller använda fyrverkerier.

Detaljerad lista hos räddningstjänsten

Mer information om eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via länken hittar du bland annat en detaljerad lista på vad som är tillåtet eller inte under eldninsförbud. Du kan även läsa om att ansöka om dispens från eldningsförbud.

Om elden sprider sig - ring 112

Om elden sprider sig när du eldar i naturen ska du först larma 112. Försök därefter stoppa elden i vindriktningen.

Håll koll med appen Brandrisk Ute

Appen Brandrisk Ute vägleder dig med hänsyn till brandrisken och gör det
enklare för dig att fatta kloka beslut. Nu också med status för eldningsförbud där du befinner dig. Brandrisk Ute är en app från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs om appen Brandrisk ute.