Borlänge kommun

Brandrisk och eldningsförbud

Här kan du se om det är eldningsförbud och hur stor brandrisken i kommunen är just nu. Tänk på att du som gör upp eld alltid har ett eget ansvar för det som inträffar, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Brandriskprognos för Borlänge kommun

Prognosen ovan uppdateras dagligen av Räddningstjänsten Dala Mitt, cirka klockan 08.30 från 27 april till 31 augusti.

Brandrisknivåer

1 – Mycket liten brandrisk,
2 – Liten brandrisk,
3 – Normal brandrisk,
4 – Stor brandrisk,
5 – Mycket stor brandrisk och
5E – Extremt stor brandrisk.

Eldningsförbud

Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud. Räddningstjänsten meddelar om det blir ett totalt eldningsförbud.

Se nedan vad som gäller vid de olika förbuden.

Lokala undantag kan förekomma.

Du har alltid ett ansvar vid eldning

Vid all eldning gäller det att vara försiktig och följa eventuella förbud och uppmaningar som kommunen eller räddningstjänsten utfärdat.

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Frågor och svar vid eldningsförbud


Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?

Nej

Nej

Grillning på låga på skogsfastighet/i skogen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på fjället?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?

Ja (förutätter fastighetsägarens medgivande)

Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?

Nej

Nej

Använda elgrill?

Ja

Ja

Tända en cigarett?

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Använda levande ljus inomhus?

Ja

Ja

Använda levande ljus utomhus?

Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Elda i min badtunna?

Nej

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Använda fyrverkerier?

Nej

Nej

Utföra svetsning hemma?

Nej

Nej

Utföra heta arbeten yrkesmässigt, t ex. svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Använda metallkap eller metallslip?

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebygga brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Har du fler frågor om brandrisker, eldning och undantag från eldningsförbud?