Borlänge kommuns logotyp

Adresser

Bygg- och kartkontoret ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden trakt- eller bynamn med nummer.

Har du adressfrågor är du välkommen att kontakta oss