Borlänge kommuns logotyp

Adresser

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) bör ha en adress, en så kallad belägenhetsadress.

En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är placerad och därmed anger var bostaden eller verksamheten finns. Belägenhetsadress anger alltid en plats som till exempel ett hus.

Postadress, till skillnad från belägenhetsadress, anger vart posten ska skickas för att nå rätt person. Ofta är postadressen densamma som belägenhetsadressen.

Borlänge kommun ansvarar för namnsättning av gator, kvarter och platser och även adressättning av dessa inom kommunen.

Här nedan kan du läsa om hur det går till att skapa nya adresser.

Nya adresser

När en ny gata har fått sitt namn eller vid förtätning av adresser är det personalen på Mät och karta inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som sätter adressnummer längs gatan.

För att läsa hur gator, kvarter och platser namnsätts, se sidan Namnsättning.

Den nya adressen registreras sedan i adressregistret och adressen får även en koordinat. Det är först efter att en adress är satt och registrerad som folkbokföring kan ske på adressen. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

Adressnumrering för gator och vägar sker oftast med udda siffror på vänster sida och jämna siffror på höger sida med utgångspunkt från gatans början.

Landsbygdsadresser

För räddningstjänst, färdtjänst, taxi med flera är det lika viktigt att hitta rätt på landsbygden som i tätorten. Därför har det skett en adressättning även på landsbygden så att alla landsbygdsadresser numera är unika adresser, vanligtvis bestående av ortsnamn med nummer.

Beslut om adresser

Mät och karta informerar om ny beslutad adress till lagfaren ägare. Lagfaren ägare är den person som är registrerad ägare till fastigheten, både för marken och byggnaden.

Det är den lagfarna ägaren som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt se till att nödvändig skyltning av gällande adressnummer på fastigheten kommer upp så fort som möjligt.

Ett adressättningsbeslut kan inte överklagas.

Vill du som fastighetsägare ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta oss.

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Vid frågor, kontakta Borlänge kommuns servicecenter genom att ringa
0243-740 00.