Borlänge kommun

Adresser

Plan- och byggkontoret ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden trakt- eller bynamn med nummer.

Har du adressfrågor är du välkommen att kontakta oss