Borlänge kommuns logotyp

Mätning

Bygg- och kartkontoret är kommunens samlade kompetens vad gäller mätning, utsättning och kartor.

Vi utför de flesta typer av mätningsarbeten i fält, exempelvis utstakning, inmätningar och avvägningar. I vårt arbete ingår att hålla kommunens kartdatabaser uppdaterade. Kommunens kartdatabaser är grunden för all samhällsbyggnad.

Vid beställning av husutstakning och lägeskontroll,  ring gärna minst en vecka i förväg för att vara säker på att få arbetet utfört i tid.

Grovutstakning

Hörnen på en byggnad markeras med käppar i mark för att markberedning och schaktning. Vi sätter alltid ut fasadmåtten för byggnaden.

Finutsättning

Finutstakning