Borlänge kommuns logotyp

Mätning

Bygg- och kartkontoret är kommunens samlade kompetens vad gäller mätning, utsättning och kartor.

Vi utför de flesta typer av mätningsarbeten i fält, exempelvis utstakning, inmätningar och avvägningar. I vårt arbete ingår att hålla kommunens kartdatabaser uppdaterade. Kommunens kartdatabaser är grunden för all samhällsbyggnad.

Vid beställning av husutstakning och lägeskontroll,  ring gärna minst en vecka i förväg för att vara säker på att få arbetet utfört i tid.

Grovutstakning

Hörnen på en byggnad markeras med käppar i mark för att markberedning och schaktning. Vi sätter alltid ut fasadmåtten för byggnaden.

Finutsättning

Finutstakning

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här