Borlänge kommuns logotyp

Kemikalier

Kemiska ämnen av olika slag ingår i så gott som alla produkter vi använder oss av i vårt vardagsliv.

I många fall är kemikalierna också en förutsättning för att produkterna ska fungera på det sätt som vi förväntar oss av dem. Problemet är att kemikalierna förr eller senare läcker ut i miljön och att ingen egentligen vet hur de kan påverka växter och djur eller oss människor.

I Sverige finns idag närmare 70 000 kemiska produkter registrerade. De allra flesta används endast inom industrin och endast en mindre del är direkt tillgängliga för vanliga konsumenter. Kemikalier ingår ofta som en del i en produkt eller så kan produkten vara behandlad med kemikalier utan att det syns utanpå. Dessa kemikalier finns inte med i några myndighetsregister. Överhuvudtaget är det väldigt liten kontroll över alla kemikalier som finns i samhället. Det är ytterst få av de kemikalier som finns i vår vardag som är kontrollerade och godkända av någon myndighet. Läkemedel, bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och fodertillsatser måste granskas och godkännas av myndigheterna. Andra sorters kemikalier behöver bara anmälas till ett statligt produktregister. Vissa väldigt miljöfarliga kemikalier är förstås helt förbjudna och får inte användas alls. De tillåtna kemikalierna är dock mångdubbelt fler än de förbjudna.

Miljöfarliga kemikalier kan finnas där man minst anar det. T.ex. i tandkräm, leksaker, byggmaterial, hygienprodukter, elektronik, målarfärg eller textiler.

Mer information

Naturskyddsföreningen om miljögifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket om kemikalier och miljögifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svanen- miljömärkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport kartläggning av farliga kemikalier i Borlänge 2008.pdf Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport kartläggning av farliga kemikalier i Borlänge 2009.pdf Pdf, 495.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport kartläggning av farliga kemikalier i Dalarna 2008.pdf Pdf, 635.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport kartläggning av farliga kemikalier i Dalarna 2009.pdf Pdf, 752.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur agera om en lågenergilampa eller lysrör går sönder.pdf Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.