Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kemikalier

Kemiska ämnen av olika slag ingår i så gott som alla produkter vi använder oss av i vårt vardagsliv.

I många fall är kemikalierna också en förutsättning för att produkterna ska fungera på det sätt som vi förväntar oss av dem. Problemet är att kemikalierna förr eller senare läcker ut i miljön och att ingen egentligen vet hur de kan påverka växter och djur eller oss människor.

I Sverige finns idag närmare 70 000 kemiska produkter registrerade. De allra flesta används endast inom industrin och endast en mindre del är direkt tillgängliga för vanliga konsumenter. Kemikalier ingår ofta som en del i en produkt eller så kan produkten vara behandlad med kemikalier utan att det syns utanpå. Dessa kemikalier finns inte med i några myndighetsregister. Överhuvudtaget är det väldigt liten kontroll över alla kemikalier som finns i samhället. Det är ytterst få av de kemikalier som finns i vår vardag som är kontrollerade och godkända av någon myndighet. Läkemedel, bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och fodertillsatser måste granskas och godkännas av myndigheterna. Andra sorters kemikalier behöver bara anmälas till ett statligt produktregister. Vissa väldigt miljöfarliga kemikalier är förstås helt förbjudna och får inte användas alls. De tillåtna kemikalierna är dock mångdubbelt fler än de förbjudna.

Miljöfarliga kemikalier kan finnas där man minst anar det. T.ex. i tandkräm, leksaker, byggmaterial, hygienprodukter, elektronik, målarfärg eller textiler.

Sidan senast uppdaterad