Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Arbetet mot ett Klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge kommun är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Tillsammans med 22 andra svenska städer, ska Borlänge kommun arbeta för att hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Utmaningen är att nå målet: ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Samarbete mellan kommuen och andra aktörer

Kommunen samordnar arbetet inom projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 och har ett stort antal aktörer i närområdet till sin hjälp. Bland annat Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som drivande parter. Övriga organisationer som kommer att bidra i arbetet är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt, Din Bil och Rolf Ericsson Bil.

Målet: att bli en föregångare

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge – en relativt liten stad med tung industri – att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Läs mer om Viable cities här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.