Borlänge kommuns logotyp

Kommunens mark

All mark har en ägare. Den lilla gräsplätten, skogspartiet intill älven, den till synes tomma ängen och vägen som löper mellan två punkter.

Borlänge kommun är en stor markägare  med hela 4.800 hektar i sin ägo. Många av dessa marker är obebyggda. Kommunen säljer, köper och byter mark. Företagare kan köpa tomt för industri, kontor eller handel och privatpersoner kan köpa en tomt för villabygge.

Exploateringsärenden, arrenden, servitut, ledningsrätter, nyttjanderätter, jaktmarksupplåtelser, fiskevårdsfrågor och markvård är annat som kommunen sysslar med dagligen.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här