Plan- och markkontoret
0243-740 00
Dela sidan på sociala medier

Jakt

Borlänge kommun kan i egenskap av markägare erbjuda jakträtt på några olika områden inom kommunen.

De områden som kommunen idag äger mark inom är Östra Tuna viltvårdsområde, Söder Tuna viltvårdsområde, Norans viltvårdsområde, Spånsans viltvårdsområde, Idkerbergets jaktklubb och Halla jaktklubb. Se karta nedan.

Kommunens jaktbara marker ingår antingen i viltvårdsområden eller upplåts till jaktklubbar. Inom varje viltvårdsområde och jaktklubbs område disponerar dock kommunen ett antal jakträttsbevis, fördelade i förhållande till den upplåtna arealen.

Jakträtt

För att ha rätt att ansöka om en jakträtt genom kommunen krävs att du är permanentboende inom Borlänge kommun och att du har eller har sökt licens för de vapen du avser att använda i jaktutövandet.

Beslut om taxa är taget i kommunfullmäktige, dnr 2015/2 §1, sammanträdesdatum 20150210. Kostnaden för jakträtten på de olika områdena:

Jaktområden uppdelade utifrån storlek Årlig kostnad
Södra Tuna, ca 1800 hektar 2000

Norans viltvårdsområde, ca 6800 hektar

1000

Östra Tuna, ca 4700 hektar

900

Idkerbergets jaktklubb, ca 3800 hektar

800
 Halla jaktklubb, ca 3800 hektar 800
 Spånsan viltvårdsområde, ca 1340 hektar 600

 

Avtalstiden för jakträtt genom Borlänge kommun är fem jaktår.

Ansökan

Den som vill ansöka om jakträtt på kommunens mark kan göra det via blankett under tiden 1/7 till 23/12. Blanketten finnas endast under denna tid tillgänglig längst ner på denna sida. Vid ansökan ska namn, adress samt telefonnummer och e-postadress anges. Ansökan hanteras genom att sökanden placeras i kö och när ledig jakträtt finns erbjuds den som står på tur i listan. Det är möjligt att ange önskemål om jaktområde eller jaktområden. För att undvika onödig administration ange enbart önskemål om jakt på områden du verkligen kan tänka dig att jaga på.

Sidan senast uppdaterad