Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Parker

Borlänge energi har det huvudsakliga ansvaret att utveckla och förvalta kommunens parkområden.

Den praktiska skötseln utförs av Borlänge energis egna parkarbetare eller av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i  parkerna.

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisas till kommunens fastighetskontor, Plan- och markkontoret, miljökontoret samt Tunabyggen.

Du hittar mer om kommunens parker på Borlänge energis hemsida via länken nedan.

Sidan senast uppdaterad