Borlänge kommuns logotyp

Användning av kommunens mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig för allmänheten, antingen som områden där människor vistas eller som grönytor som skapar en öppen stadsbild.

Uppställning av föremål för enskilt ändamål, t.ex. studsmattor, husvagnar eller båtar på kommunens mark begränsar allmänhetens tillgång till marken genom att den upplevs som tagen i anspråk. Detta motverkar syftet med marken eftersom den ska finnas tillgänglig för alla.

På samma sätt som det inte är tillåtet att utan lov använda grannens tomtmark är det inte heller tillåtet att utan lov använda kommunens mark. 

Senast uppdaterad: 21 februari 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här