Borlänge kommuns logotyp

Arrenden och nyttjanderätter

Jordbruksmark som inte behövs för omedelbar exploatering arrenderas ofta ut på korttidsarrenden, ett år i sänder. Arrendatorer som bedriver ekologisk odling prioriteras.

Även annan mark kan arrenderas ut eller upplåtas med annan nyttjanderätt. Lämpligheten prövas från fall till fall.

Ekologisk odling på arrenderad mark

Borlänge kommun strävar efter att minska utsläppen av gifter och kväve till luft och vatten vid brukning av den kommunägda jordbruksmarken. Detta sker i första hand genom att försöka öka andelen ekologiskt odlad areal.

Kommunens mål är att ekologisk odling ska bedrivas på minst 30% av kommunens ägda jordbruksmark.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här