Borlänge kommuns logotyp
Två älgar i en skog 

Jakt

Borlänge kommun kan i egenskap av markägare erbjuda jakträtt på några olika områden inom kommunen.

De områden som kommunen idag äger mark inom är Östra Tuna viltvårdsområde, Söder Tuna viltvårdsområde, Norans viltvårdsområde, Spånsans viltvårdsområde, Idkerbergets jaktklubb och Halla jaktklubb.

Karta över jaktområden Pdf, 3.7 MB.

Kommunens jaktbara marker ingår antingen i viltvårdsområden eller upplåts till jaktklubbar. Inom varje viltvårdsområde och jaktklubbs område disponerar dock kommunen ett antal jakträttsbevis, fördelade i förhållande till den upplåtna arealen.

Jakträtt

För att ha rätt att ansöka om en jakträtt genom kommunen krävs att du är permanent boende inom Borlänge kommun och att du har eller har sökt licens för de vapen du avser att använda i jaktutövandet.

Beslut om taxa är taget i kommunfullmäktige, dnr 2015/2 §1, sammanträdesdatum 20150210.

Kostnaden för jakträtten på de olika områdena

Jaktområden uppdelade utifrån storlek

  • Södra Tuna, ca 1800 hektar. Årlig kostnad: 2000 kr
  • Norans viltvårdsområde, ca 6800 hektar. Årlig kostnad: 1000 kr
  • Östra Tuna, ca 4700 hektar. Årlig kostnad: 900 kr
  • Idkerbergets jaktklubb, ca 3800 hektar. Årlig kostnad: 800 kr
  • Halla jaktklubb, ca 3800 hektar. Årlig kostnad: 800 kr
  • Spånsan viltvårdsområde, ca 1340 hektar. Årlig kostnad: 600 kr

Avtalstiden för jakträtt genom Borlänge kommun är fem jaktår.

Ansökan

Du som vill ansöka om jakträtt på kommunens mark kan göra det via en e-tjänst som finns tillgänglig på den här sidan under perioden 1/7 - 31/12 varje år. Ansökan via e-tjänsten kräver Bank-ID, så om du saknar detta kan du istället använda blankett. Observera att du som använder blanketten måste skriva ut den och underteckna samt skicka in den via post till oss. Det är viktigt att blanketten är oss tillhanda senast 31/12 klockan 24.00.

Du som saknar Bank-ID och inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kan kontakta oss för att få blanketten skickad till dig.

Borlänge kommuns Servicecenter

Telefon: 0243-740 00

E-post: kommun@borlange.se

För att undvika onödig administration ange enbart önskemål om jakt på områden du verkligen kan tänka dig att jaga på. Ansökan hanteras genom att sökanden placeras i kö och när ledig jakträtt finns erbjuds den till den person som står på tur i listan.

Ansökan om jakträtt via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om jakträtt via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.