Borlänge kommun

Parker

Borlänge energi har det huvudsakliga ansvaret att utveckla och förvalta kommunens parkområden.

Den praktiska skötseln utförs av Borlänge energis egna parkarbetare eller av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i  parkerna.

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisas till kommunens fastighetskontor, Plan- och markkontoret, miljökontoret samt Tunabyggen.

Mer om kommunens parkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster