Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Lagakraftvunna planer

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2019

Detaljplan för Kvarnsvedens idrottsplats mm, inom Kvarnsveden 2019-12-19
Detaljplan för Hagarondellen, del av Hagalund 1:1 2019-11-12
Ändring av detaljplan för område söder om Soltorget (Markurius) 2019-07-09
Ändring av detaljplan för Kvarteret Castor inom Hagalund (Värduren 1) 2019-07-09
Ändring av detaljplan för Östra Hagalund (Stenbocken 1) 2019-07-09
Ändring av detaljplan för Norra Hagalund (Ödlan 1 och 2) 2019-07-09
Detaljplan för Läroverksvallen inom Hagalund 2019-06-14
Detaljplan för del av kv. Spännaren m. fl. inom Hagalund 2019-06-14
   

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2018

Ändring av detaljplan av fastigheten Norr Romme 13-14 2018-12-06
Detaljplan för Hytting 51-98 2018-12-06
Detaljplan för Vasaparken 2018-11-16
Detaljplan för området norr om Kyrkvärdsgatan 2018-07-12
Detaljplan för Gyllehemmet 2 m.fl. 2018-06-29
Detaljplan för Solen 9 och 10 m.fl. vid Jaxtorget 2018-05-16
Detaljplan för Hugo Hedström väg 2018-04-16
Detaljplan för kv Föreningen inom centrum 2018-03-27
Detaljplan för Boken 1 m.fl., Maserskolan 2018-03-09
Detaljplan för  del av Jakobsgårdarna 3:16 m.fl.                      2018-02-16

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2017

Ändring av del av detaljplan för kv Edvard m fl 2017-11-14
Detaljplan för fastigheten Tyr23 inom centrum 2017-11-14
Detaljplan stadsdelspark mm inom Tjärna Ängar-Paradiset 2017-07-07
Ändring av detaljplan inom fastigheterna Verdandi 9 m fl 2017-07-07
Detaljplan för fastigheten Buskåker 1:4 m.fl. 2017-05-16
Detaljplan för Tjärna Hage inom Tjärna Ängar 2017-03-10
Detaljplan för del av Borlänge 43:23, 43:19 2017-01-10

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2016

Detaljplan för Fiskalen 3 inom Östermalm 2016-12-19
Detaljplan för Kolargatans förlängning 2016-12-15
Detaljplan för del av Jakobsgårdarna 1:17 2016-11-11
Ändring av detaljplan för Borlänge Mässcenter 2016-10-21
Detaljplan för kv Åkerskogen och Karestäppan inom Mjälga 2016-10-17
Detaljplan för Långtradaren 6 inom Islingby 2016-09-23
Detaljplan för arbetsplatsområde norr om E16 i Islingby 2016-07-18
Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m.fl. 2016-07-06
Detaljplan för del av fastigheten Dagny 8  2016-05-13

 

 

Sidan senast uppdaterad